• "ทางเดียวกันไปด้วยกัน"

 • สิ่งที่ผู้โดยสารจะได้รับ

  ลดรายจ่าย

  ถูกกว่ารถยนต์รับจ้าง ส่วนบุคคลเกินครึ่ง

  ไม่เสียเวลารอรถ

  เพราะมีการนัดล่วงหน้า

  ความปลอดภัย

  เพราะเดินทางกับเพื่อนร่วมงาน/มหาลัยเดียวกัน

 • วิธีการใช้งาน

  1. ดาวน์โหลดแอพ

  2. บันทึกเส้นทางของบ้าน-ที่ทำงาน
  3. เลือกนั่งรถที่อยู่ในเส้นทางที่ต้องการไป
   
   
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดสำหรับ "ผู้โดยสาร"

 • สิ่งที่คนขับจะได้

  ลดรายจ่าย

  มีเพื่อนช่วยหารค่าน้ำมันให้

  ได้เพื่อนใหม่ ​

  ที่อยู่มหาลัย หรือที่ทำงานเดียวกัน

  ช่วยลดโลกร้อน

  ช่วยให้เพื่อนลดการใช้รถ

 • วิธีการใช้งาน

  1. ดาวน์โหลดแอพ

  2. บันทึกเส้นทางของบ้าน-ที่ทำงาน

  3. รับเพื่อนที่จะไปทางเดียวกัน

 • คำถามที่พบบ่อย

  WaitForMe คืออะไร?

  สังคมแห่งการช่วยเหลือกันระหว่าง คนมีรถและคนไม่มีรถ ภายใต้ Concept “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน”

  WaitForMe ทำงานอย่างไร?

  ระบบจะทำให้คนที่มีที่ทำงานใกล้กัน และบ้านใกล้ๆกันสามารถเดินทางไปด้วยกันง่ายขึ้น

  WaitForMe ถูกกว่าเจ้าอื่นจริงไหม?

  เราจะแนะนำให้ผู้โดยสาร ช่วยหารค่าน้ำมันให้กับคนขับในอัตราประมาณ 35% ของค่าโดยสารของรถยนต์รับจ้างส่วนบุคคลทั่วไป เช่นถ้าปกติเสีย 100บาท WaitForMe จะประเมินราคาให้ประมาณ 35 บาท เป็นต้น

  อะไรคือแรงบันดาลใจของเรา?

  เราอยากจะช่วยลดรายจ่ายการเดินทางให้คนไทย และเราคิดว่าการที่จะสร้างสรรค์สังคมที่น่าอยู่ เราควรจะเริ่มต้นจากการช่วยเหลือคนใกล้ตัวก่อน

  WaitForMe ผิดกฏหมายหรือไม่?

  ไม่ผิดเพราะคนขับไม่ได้ขับเพื่อรับจ้าง และรถที่ใช้ไม่ใช่รถรับจ้าง ในWaitForMeคนขับจะบันทึกเส้นทางที่จะไป แล้วให้คนนั่งติดรถไปกับเส้นทางที่คนขับจะเดินทางไปอยู่แล้ว ซึ่งจุดประสงค์ในการขับรถมิใช่การหารายได้ หรือการทำกำไร แต่เป็นเพียงการเดินทางในชีวิตประจำวัน

  มารยาท "คนขับ" ใน WaitForMe

  1. ตรงต่อเวลา และระบุสถานที่นัดหมายให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น (เพื่อไม่ต้องโทรถาม)

  2. ขับรถอย่างปลอดภัย เตือนให้คนนั่งทุกคนรัดเข็มขัดทุกครั้ง

  3. ถามเส้นทางทุกคน และวางแผนเส้นทางก่อนออกรถ

  4. รักษาความสะอาดในรถ ไม่มีสิ่งของวางอยู่บนที่นั่งโดยสาร

  5. พูดจาด้วยความสุภาพ และควรแนะนำตัวก่อนออกรถ

  *หากคนขับได้ทำตามข้อ 1-5 คนนั่งก็ควรที่จะรีวิวให้คนขับ 5 ดาวเต็ม!

  **มารยาทการใช้งานอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของผู้ใช้งาน

  มารยาท "คนนั่ง" ใน WaitForMe

  1. ตรงต่อเวลา ระบุสถานที่ที่จะลงชัดเจน และแจ้งล่วงหน้ากรณีมีสัมภาระที่จะไว้ท้ายรถ

  2. ไม่ทำอะไรที่จะรบกวนสมาธิคนขับ และรัดเข็มขัดก่อนรถออก

  3. ย้ำจุดที่จะลงกับคนขับ ก่อนที่คนขับจะออกรถอีกครั้ง

  4. รักษาความสะอาดในรถ ไม่นำอาหารกลิ่นแรงขึ้นรถ ไม่ทานอาหารในรถ กรณีออกกำลังกายมาควรอาบนำ้ก่อนขึ้นรถ

  5. พูดจาด้วยความสุภาพ แนะนำตนเองก่อนรถออก และควรนั่งหน้าเป็นเพื่อนคนขับกรณีเดินทาง 2 คน เพราะคนขับWaitForMe ไม่ใช่รถรับจ้าง

  *หากคนนั่งทำได้ทำตามข้อ 1-5 คนขับก็ควรที่จะรีวิวให้คนนั่ง 5 ดาวเต็ม!

  **มารยาทการใช้งานอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามคำแนะนำของผู้ใช้งาน

  มีการรักษาความปลอดภัยอย่างไร?

  1. มีการตรวจสอบข้อมูล ผู้ลงทะเบียน ก่อนใช้งานได้

  2. จะเปิดใช้บริการทีละพื้นที่ไป ตามบริษัท มหาวิทยลัย โรงเรียน คอนโด และหมู่บ้าน โดยให้ความรู้และทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่นั้นๆ ในการทำงานของ WaitForMe

  3. เมื่อคนขับหรือ ผู้โดยสารได้รับรีววิว ต่ำกว่า 4 ดาว จะมีการการตรวจสอบ และประสานงานกับคนขับหรือผู้โดยสารดังกล่าว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ WaitForMe ที่ดี ภายใน 48 ชั่วโมง

  4. เราจะมีการระงับใช้ผู้ขับ หรือผู้โดยสารที่ได้รีวิวน้อยกว่า 3 ดาว ภายใน 24 ชั่ว เพื่อปรับความเข้าใจในการใช้งาน

   

 • ติดต่อเรา

  WaitForMe Fanpage

  support@waitformeofficial.com

  +6684 770 8889

×
Wait For Me

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (Term of Use)
1. ความสัมพันธ์ในทางสัญญา
ข้อกำหนดในการใช้ (หรือ “ข้อกำหนด”) จะครอบคลุมการเข้าถึงหรือการใช้แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ของท่านซึ่งเป็นบุคคลจากภายในประเทศใดๆ ในโลกซึ่งจัดทำให้มีโดยทีม Wait For Me ดำเนินงานภายใต้การจัดการของบริษัท Happio ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด ความรับผิดที่ก่อตั้งในประเทศไทยและมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 36/1 ถนนปั้น แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 จดทะเบียนกับหอการค้าด้วยหมายเลข 0105552048996 (รวมเรียกว่า “Wait For Me”)

กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทำการเข้าถึงหรือใช้บริการ

การเข้าถึงและการใช้บริการของท่านจะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างท่านกับ Wait For Me หากท่านไม่ยินยอมกับข้อกำหนดเหล่านี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้แทนข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้กับท่าน Wait For Me อาจยกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับท่านในทันที หรือหยุดให้บริการ หรือปฏิเสธมิให้มีการเข้าถึงบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดๆ ของบริการ เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

อาจมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการบางอย่าง เช่น นโยบายสำหรับเหตุการณ์บางอย่าง กิจกรรมหรือรายการส่งเสริมการขาย และจะมีการเปิดเผยข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะเป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดทั่วไปสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ของบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีอำนาจเหนือข้อกำหนดทั่วไป ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งของบริการที่เกี่ยวข้อง

Wait For Me อาจแก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นบางครั้ง การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลเมื่อ Wait For Me ได้ประกาศข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวหรือนโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแก้ไขไว้ในที่นี้ การเข้าถึงหรือการใช้บริการต่างๆ ของท่านต่อ หลังจากที่มีการประกาศ จะถือว่าท่านยินยอมให้มีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไข

ข้อมูลการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบริการต่างๆ จะอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Wait For Me ซึ่งอยู่ที่ https://www.waitformeofficial.com/legal Wait For Me อาจให้ข้อมูลที่จำเป็น (รวมทั้งข้อมูลติดต่อท่าน) แก่ผู้ดำเนินการเรื่องสินไหมทดแทนหรือบริษัทประกัน หากมีการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง ซึ่งอาจรวมถึงอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับท่านและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมทั้งคนขับรถจากเครือข่ายบริษัทขนส่ง) และหากข้อมูลหรือประวัติดังกล่าวจำเป็นต่อการแก้ไขการร้องเรียน ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง

2. บริการ

บริการประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันของ Wait For Me หรือเว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ (แต่ละอันเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) จัดการและกำหนดการขนส่งและ/หรือบริการโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของบริการดังกล่าว รวมทั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามอิสระและผู้ให้บริการโลจิสติกส์บุคคลที่สามอิสระ ภายใต้ข้อตกลงกับ Wait For Me หรือบริษัทในเครือ Wait For Me บางบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม”) บริการนั้นจัดทำขึ้นให้มีเพื่อใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้าเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่า Wait For Me ได้ยินยอมและระบุไว้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างหากกับท่าน ท่านรับทราบว่า Wait For Me มิได้ให้บริการการขนส่งหรือบริการโลจิสติกส์หรือการดำเนินงานในฐานะผู้ขนส่ง และบริการการขนส่งหรือบริการโลจิสติกส์ดังกล่าวทั้งหมดนั้น ให้บริการโดยคู่สัญญาบุคคลที่สามอิสระที่มิได้เป็นลูกจ้างของ Wait For Me หรือบริษัทต่างๆ ในเครือ

ใบอนุญาต

ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ และ Wait For Me จะให้ใบอนุญาตซึ่งจำกัด ไม่จํากัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีสิทธิย่อย ไม่สามารถถ่ายโอน และสามารถเพิกถอนได้แก่:
การเข้าถึงและการใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ และ
การเข้าถึงและการใช้เนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำขึ้นให้มีผ่านบริการในแต่ละกรณีเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้า Wait For Me และผู้ออกใบอนุญาตของ Wait For Me ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่มิได้อธิบายไว้ในที่นี้

ข้อจำกัด

ท่านไม่สามารถ 
(1) ลบลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือประกาศที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ 
(2) ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเตรียม งานดัดแปลงตาม แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ให้เช่า ขาย ขายซ้ำ ถ่ายโอน แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณชน ส่ง สตรีม ออกอากาศ หรือมิฉะนั้นใช้ประโยชน์จากบริการ นอกเหนือจากที่ Wait For Me อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง
(3) แยก วิศวกรรมย้อนกลับ หรือ ถอดแยกชิ้นส่วนบริการนอกเหนือจากที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต
(4) เชื่อมโยงถึง สะท้อน หรือสร้างกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ
(5) ก่อให้เกิดหรือเปิดโปรแกรมหรือสคริปต์ใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงข้อมูล จัดทำดัชนี สำรวจ หรือการทำเหมืองข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือเป็นภาระเกินควรหรือขัดขวางการดำเนินงานและ/หรือการทำงานบริการใดๆ หรือ
(6) พยายามที่จะเข้าถึงหรือทำให้บริการหรือระบบหรือเครือข่ายของบริการที่เกี่ยวข้องเสื่อมเสีย

ข้อกำหนดของบริการ

ท่านรับทราบว่าบริการส่วนต่างๆ อาจจัดทำขึ้นให้มีภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายหรือทางเลือกที่ร้องขอบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ รวมทั้งแบรนด์ที่มีการร้องขอบริการสำหรับการขนส่ง ซึ่งแบรนด์ในปัจจุบันนี้ได้แก่ “Wait For Me” นอกจากนี้ท่านยังรับทราบว่าบริการอาจจัดทำขึ้นให้มีภายใต้แบรนด์ดังกล่าวหรือทางเลือกที่ร้องขอบริการหรือเกี่ยวข้องกับ:
บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของ Wait For Me บางบริษัท หรือ
ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม รวมทั้งคนขับรถจากเครือข่ายบริษัทขนส่ง ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับการขนส่งแบบเหมา หรือผู้ที่ได้รับการอนุมัติ ใบอนุญาตสำหรับการขนส่งที่คล้ายคลึงกัน

บริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม

บริการอาจจัดทำขึ้นให้มีหรือเข้าถึงได้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สาม (รวมทั้งการโฆษณา) ที่ Wait For Me ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ท่านรับทราบว่าอาจมีการใช้ข้อกำหนดในการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันกับการใช้งานบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามของท่าน Wait For Me ไม่ได้สนับสนุนบริการและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวและไม่ว่าเหตุใดก็ตาม Wait For Me จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดของผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว นอกจากนี้ Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation หรือ BlackBerry Limited และ/หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือต่างประเทศของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผู้รับประโยชน์บุคคลที่สามของสัญญาฉบับนี้ หากท่านเข้าถึงบริการที่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่พัฒนาสำหรับ Apple iOS, Android, Microsoft Windows หรืออุปกรณ์บนมือถือสำหรับ Blackberry ตามลำดับ ผู้รับประโยชน์บุคคลที่สามมิใช่คู่สัญญาฉบับนี้และมิได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อกำหนดหรือการสนับสนุนบริการ การเข้าถึงบริการของท่านด้วยการใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้ของผู้รับประโยชน์บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

กรรมสิทธิ์

บริการและสิทธิทั้งหมดเป็นและจะยังเป็นทรัพย์สินของ Wait For Me หรือทรัพย์สินของผู้ออกใบอนุญาตของ Wait For Me ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการใช้บริการของท่านจะไม่เป็นการให้หรือมอบสิทธิใดๆ ให้แก่ท่าน: 
ในหรือที่เกี่ยวข้องกับบริการ ยกเว้นสำหรับใบอนุญาตที่จำกัดที่ได้รับมาข้างต้น หรือ 
ในการใช้หรือการอ้างชื่อบริษัท โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือสัญลักษณ์อื่นใด ของ Wait For Me หรือของผู้ออกใบอนุญาตของ Wait For Me
3. การใช้บริการของท่าน

บัญชีผู้ใช้

เพื่อที่จะใช้บริการทุกส่วน ท่านต้องลงทะเบียนและรักษาบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคลของบริการปัจจุบัน (รวมเรียกว่า “บัญชี”) ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบรูณ์ หรือบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอำนาจรัฐของท่าน (หากมิใช่ 18 ปี) เพื่อสมัครใช้บัญชี การลงทะเบียนบัญชีจำเป็นต้องให้ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอายุของท่าน รวมทั้งวิธีการจ่ายเงินที่ถูกต้องอย่างน้อยหนึ่งวิธี (ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ยอมรับได้) ให้แก่ Wait For Me ท่านยินยอมที่จะรักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านไม่รักษาข้อมูลในบัญชีของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีวิธีการชำระเงินที่หมดอายุหรือไม่ถูกต้อง ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ หรืออาจะทำให้ Wait For Me ยกเลิกข้อตกลงนี้กับท่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน และท่านยินยอมที่จะรักษาความปลอดภัยและเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับตลอดเวลา ท่านจะมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียว เว้นเสียแต่ว่า Wait For Me ได้อนุมัติไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อกำหนดและการประพฤติของผู้ใช้

ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการได้ ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของท่าน และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับบริการการขนส่งหรือบริการโลจิสติกส์จากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม นอกจากว่าบุคคลดังกล่าวติดตามไปกับท่าน ท่านจะต้องไม่มอบหรือโอนบัญชีของท่านให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ เมื่อใช้บริการ และท่านจะต้องใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ตามกฎหมายเท่านั้น (เช่น ไม่ขนส่งวัสดุอันตรายหรือสิ่งผิดกฎหมาย) ท่านจะต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน ความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความเสียหายของทรัพย์สินต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นๆ ในการใช้บริการของท่าน ในบางกรณี ท่านจะได้รับการขอให้พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการ และหากท่านปฏิเสธที่จะให้การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ท่านยอมรับว่าท่านอาจถูกปฏิเสธมิให้เข้าถึงหรือใช้บริการ

การส่งข้อความ

ในการสร้างบัญชี ท่านยินยอมว่าบริการอาจส่งข้อความ (SMS) ที่มีข้อมูลให้แก่ท่าน ซึ่งการส่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจทั่วไปในการใช้บริการของท่าน ท่านอาจเลือกไม่รับข้อความ (SMS) จาก Wait For Me ด้วยการส่งอีเมลไปที่ support@waitformeofficial.com และระบุว่าท่านไม่ปรารถนาที่จะรับข้อความดังกล่าวอีกต่อไป รวมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่รับข้อความ ท่านรับทราบว่าการเลือกไม่รับข้อความ (SMS) อาจส่งผลต่อการใช้บริการของท่าน

รหัสโปรโมชั่น

Wait For Me อาจสร้างรหัสโปรโมชั่นที่อาจใช้แลกเครดิตในบัญชี หรือคุณลักษณะอื่นๆ หรือประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและ/หรือบริการของบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ Wait For Me จัดทำขึ้นสำหรับรหัสโปรโมชั่นดังกล่าวได้ (รวมเรียกว่า “รหัสโปรโมชั่น”) ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Wait For Me แต่เพียงผู้เดียว ท่านยินยอมว่ารหัสโปรโมชั่น: 
จะต้องถูกใช้ตามวัตถุประสงค์และผู้รับสารเป้าหมาย และใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ไม่สามารถทำซ้ำ ขายหรือโอนไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม หรือประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ (ไม่ว่าจะประกาศในรูปแบบสาธารณะหรือรูปแบบอื่นๆ) เว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจาก Wait For Me 
อาจถูกยกเลิกโดย Wait For Me เมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม โดยที่ Wait For Me มิต้องรับผิด 
อาจถูกใช้ตามข้อกำหนดเฉพาะที่ Wait For Me ได้กำหนดไว้สำหรับรหัสโปรโมชั่นดังกล่าวเท่านั้น
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และ 
อาจหมดอายุก่อนที่ท่านจะใช้ Wait For Me ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือลดเครดิต หรือคุณลักษณะหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้อื่นๆ ได้รับผ่านรหัสโปรโมชั่น ในกรณีที่การใช้หรือการแลกรหัสโปรโมชั่นเกิดข้อผิดพลาด หลอกลวง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงสำหรับรหัสโปรโมชั่นที่บังคับใช้หรือข้อตกลงเหล่านี้

เนื้อหาที่ผู้ใช้จัดหาให้

Wait For Me อาจอนุญาตให้ท่านส่ง อัปโหลด ประกาศหรือทำให้มีแก่ Wait For Me สำหรับเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นข้อความ เสียงและ/หรือภาพของบริการ รวมทั้งข้อคิดเห็นและคำแนะนำที่เกี่ยวกับบริการ การร้องขอการสนับสนุน และ การส่งรายการใดๆ ก็ตามสำหรับการแข่งขันและโปรโมชั่น (รวมเรียกว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) เป็นบางครั้ง ตามดุลยพินิจของ Wait For Me แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ท่านได้มอบให้จะยังคงเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการที่ท่านได้มอบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ แก่ Wait For Me ท่านได้มอบใบอนุญาตทั่วโลก ที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ให้แก่ Wait For Me พร้อมด้วยสิทธิ์ที่จะออกใบอนุญาตย่อย รวมทั้งที่จะใช้ คัดลอก แก้ไข สร้างงานดัดแปลง แจกจ่าย แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณชน และใช้ประโยชน์ ในลักษณะใดของเนื้อหาของผู้ใช้ ในรูปแบบและช่องทางการแจกจ่ายทั้งหมดที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต (รวมทั้งที่เกี่ยวกับบริการและธุรกิจของ Wait For Me และในเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่หรือขอความยินยอมจากท่าน และมิต้องมีการชำระเงินให้แก่ท่านหรือบุคคลหรือนิติบุคคอื่นๆ ใดๆ

ท่านรับรองและรับประกันว่า:
ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวหรือท่านมีสิทธิ ใบอนุญาต ความยินยอมทั้งหมดและออกใบอนุญาตที่จำเป็นให้แก่ Wait For Me เพื่อใช้เนื้อหาของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ด้านบน และ
เนื้อหาของผู้ใช้หรือการส่ง การอัปโหลด การเผยแพร่หรือการทำให้มีสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว หรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของ Wait For Me ตามที่ได้รับอนุญาตในที่นี้จะไม่เป็นการฝ่าฝืน เป็นในทางที่ผิด หรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือส่งผลให้มีการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับใช้ใด ๆ

ท่านยินยอมที่จะไม่มอบเนื้อหาของผู้ใช้ที่เป็นการหมิ่นประมาท ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง รุนแรง ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พอใจ ตามที่ Wait For Me พิจารณาด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการปกป้องโดยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม Wait For Me อาจ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะทบทวน ตรวจสอบหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Wait For Me แต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการรับการเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ อาจมีอัตราและค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลการส่งข้อความของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่าน หากท่านเข้าถึงหรือใช้บริการจากอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานแบบไร้สาย และท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่ออัตราและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรับและอัปเดตฮาร์ดแวร์ที่เข้ากันได้หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเข้าถึงและใช้บริการและแอปพลิเคชันและการอัปเดตใดๆ ก็ตาม Wait For Me จะไม่รับประกันว่าบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการจะทำงานบนฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์เฉพาะใดๆ นอกจากนี้ บริการอาจมีการทำงานที่ผิดปกติและล่าช้าตามธรรมชาติเนื่องจากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต และอิเล็กทรอนิกส์

4. การชำระเงิน

ท่านเข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้ท่านจ่ายค่าบริการหรือสินค้าที่ท่านรับจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “ค่าใช้จ่าย”) หลังจากที่ท่านรับบริการหรือสินค้าที่ได้รับผ่านการใช้บริการ Wait For Me จะทำให้การชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของท่านสะดวกขึ้นด้วยตัวแทนในการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งกระทำในนามของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การชำระค่าใช้จ่ายด้วยวิธีดังกล่าวจะพิจารณาว่าเป็นวิธีการเดียวกับที่ท่านชำระเงินโดยตรงให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ค่าใช้จ่ายจะรวมค่าภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ค่าใช้จ่ายที่ท่านชำระเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นเสียแต่ว่า Wait For Me กำหนด ท่านยังมีสิทธิในการร้องขอราคาค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับบริการหรือสินค้าที่ท่านได้รับ ณ เวลาที่ท่านรับบริการหรือสินค้าดังกล่าว Wait For Me จะตอบการร้องขอใดๆ จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อปรับค่าใช้จ่ายสำหรับบริการหรือสินค้าเฉพาะ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องชำระในทันทีและ Wait For Me จะทำให้การชำระค่าใช้จ่ายสะดวกขึ้นด้วยการใช้วิธีการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน หลังจากนั้น Wait For Me จะส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านทางอีเมล หากวิธีการชำระเงินอันดับแรกในบัญชีของท่านได้รับการพิจารณาว่าหมดอายุ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถชำระเงินได้ ท่านยินยอมให้ Wait For Me ในฐานะตัวแทนในการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการบุคคลที่สามใช้วิธีการชำระเงินวิธีที่สองในบัญชีของท่านหากมี

ระหว่างท่านกับ Wait For Me Wait For Me ขอสงวนสิทธิในการกำหนด ลบและ/หรือเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายสำหรับบริการหรือสินค้าใดๆ หรือทั้งหมดที่ได้รับผ่านการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของ Wait For Me แต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในบางพื้นที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างเวลาที่มีความต้องการสูง Wait For Me จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านไม่ว่าท่านจะตระหนักถึงค่าใช้จ่ายหรือจำนวนเงินดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม Wait For Me อาจให้ข้อเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดแก่ท่านในบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการหรือสินค้าที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันและที่ได้รับจากการใช้บริการแตกต่างไป และท่านยินยอมว่าข้อเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการใช้บริการของท่านหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าจะจัดให้มีข้อเสนอโปรโมชั่นและส่วนลดดังกล่าว ท่านอาจเลือกที่จะยกเลิกคำร้องขอของท่านสำหรับบริการหรือสินค้าจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามเมื่อใดก็ได้ก่อนที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะมาถึง ในกรณีนี้ท่านอาจจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิก

โครงสร้างในการชำระเงินนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการชดเชยอย่างเต็มที่ให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับบริการหรือสินค้าที่ให้บริการ Wait For Me มิได้กำหนดว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของการชำระเงินว่าเป็นทิปหรือเงินค่าตอบแทนของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับบริการการขนส่งรถแท็กซี่ที่ร้องขอบริการผ่านแอปพลิเคชัน การนำเสนอใดๆ ของ Wait For Me (บนเว็บไซต์ของ Wait For Me ในแอปพลิเคชัน หรือในสื่อทางการตลาดของ Wait For Me) ที่สะท้อนว่าการทิปเป็นไปด้วย “ความสมัครใจ” “ไม่จำเป็น” และ/หรือ “รวมอยู่แล้ว” ในการชำระเงินที่ท่านได้ชำระสำหรับบริการหรือสินค้า มิได้มีจุดประสงค์เพื่อเสนอว่า Wait For Me ให้จำนวนเงินเพิ่มเติมใดแก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ท่านเข้าใจและยอมรับว่าในขณะที่ท่านมีอิสระที่จะชำระเงินเพิ่มเติมซึ่งเป็นทิปหรือเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งให้บริการหรือสินค้าแก่ท่านผ่านบริการนั้น ท่านไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ที่จะบังคับให้ทำเช่นนั้น ทิปหรือเงินค่าตอบแทนจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ หลังจากที่ท่านรับบริการหรือสินค้าที่ได้รับผ่านบริการนั้น ท่านจะมีโอกาสในการให้คะแนนประสบการณ์ที่ท่านได้รับและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ค่าธรรมเนียมในการซ่อมหรือทำความสะอาด

ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่าเสียหายหรือความจำเป็นในการทำความสะอาดของยานพาหนะและทรัพย์สินของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากการใช้บริการภายใต้บัญชีของท่าน ในส่วนที่เกินจากค่าเสียหาย “ที่ชำรุดสึกหรอ”และความจำเป็นในการทำความสะอาดตามปกติ (รวมเรียกว่า “การซ่อมหรือทำความสะอาด”) Wait For Me ขอสงวนสิทธิในการอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุผลของการซ่อมหรือทำความสะอาดดังกล่าวในนามของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยจะใช้วิธีการชำระเงินที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน ในกรณีที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามได้รายงานถึงความจำเป็นในการซ่อมหรือทำความสะอาด และความจำเป็นในการซ่อมหรือทำความสะอาดดังกล่าวจะได้รับการพิสูจน์โดย Wait For Me ตามดุลยพินิจที่เหมาะสม Wait For Me จะเป็นผู้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องและจำนวนเงินดังกล่าวไม่สามารถคืนเงินได้

5. การปฏิเสธความรับผิด การจำกัดความรับผิด การชดใช้

การปฏิเสธความรับผิด

บริการจะได้รับการจัดหาให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” Wait For Me ปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยนัยหรือตามกฎหมาย หรือที่ไม่ชัดเจนดังที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ Wait For Me จะไม่ทำการรับรองและการรับประกันหรือรับประกันที่เกี่ยวกับความรับผิด ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือการมีอยู่ของบริการหรือบริการหรือสินค้าใดๆ ที่ร้องขอผ่านการใช้บริการ หรือรับประกันว่าบริการดังกล่าวจะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด Wait For Me จะไม่รับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม ความปลอดภัย หรือความสามารถของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ท่านยินยอมว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของท่านและบริการหรือสินค้าใดๆ ที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นจะยังคงอยู่กับท่านแต่เพียงผู้เดียวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต

การจำกัดความรับผิด

Wait For Me จะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางอ้อม ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ที่เป็นพิเศษ ที่เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง ที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผล รวมถึงผลกำไรที่สูญเสีย ข้อมูลที่สูญหาย การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ ในส่วนที่เกี่ยวกับ หรือที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการใดๆ ถึงแม้ว่า Wait For Me จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Wait For Me จะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหาย การรับผิด หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดจาก:
การใช้งานของท่าน หรือการไว้วางใจในบริการ หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ หรือ 
การทำธุรกรรมใดๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใดๆ ถึงแม้ว่า Wait For Me จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Wait For Me จะไม่รับผิดสำหรับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานอันเป็นผลที่เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุผลของ Wait For Me ท่านรับทราบว่าผู้ให้บริการการขนส่งบุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการการขนส่งที่ร้องขอผ่านแบรนด์ที่ทำการร้องขอบางแบรนด์ อาจเสนอให้มีการร่วมโดยสารหรือบริการการขนส่งแบบเพียร์ทูเพียร์ และผู้ให้บริการการขนส่งบุคคลที่สามอาจไม่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตอย่างมืออาชีพ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Wait For Me จะไม่รับผิดให้แก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวกับบริการสำหรับค่าเสียหาย การสูญเสียและสาเหตุของการกระทำต่างๆ เกินสองพันบาท (2,000 บาท)

ท่านอาจใช้บริการของ Wait For Me เพื่อร้องขอและกำหนดการขนส่ง สินค้าหรือบริการโลจิสติกส์กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม แต่ท่านยินยอมว่า Wait For Me ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดให้แก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งใดๆ สินค้าหรือบริการโลจิสติกที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามจัดหาให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้

ข้อจำกัดและการปฏิเสธความรับผิดในข้อที่ 5 นี้ มิได้มีเจตนาที่จะจำกัดความรับผิดหรือเปลี่ยนสิทธิของท่านในฐานผู้บบริโภคที่ไม่สามารถงดเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้

การชดใช้

ท่านยินยอมที่จะชดใช้และจะไม่เอาผิดต่อ Wait For Me และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนของ Wait For Me ด้วยการเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย การรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมทั้ง ค่าธรรมเนียมของทนาย) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: 
การใช้บริการ หรือบริการหรือสินค้าต่างๆ ที่ได้รับผ่านการใช้บริการของท่าน 
ท่านได้ละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
การใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของ Wait For Me หรือ 
การละเมิดสิทธิบุคคลที่สาม รวมทั้งผู้ให้บริการบุคคลที่สามของท่าน

6. การบังคับใช้กฎหมาย อนุญาโตตุลาการ

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขนี้ เงื่อนไขนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความเฉพาะตามกฎหมายแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ยกเว้นกฎแห่งการขัดกันของกฎหมาย จะไม่นำสนธิสัญญาเวียนนา ว่าด้วยเรื่องการค้าขายสินค้าระหว่างประเทศ ค.ศ. 1980 (CISG) มาบังคับใช้ หากเกิดข้อพิพาท ความขัดแย้ง การร้องเรียนหรือการโต้เถียงในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้นจาก หรือมีความเกี่ยวข้องกับบริการหรือเงื่อนไขนี้ รวมถึงความชอบด้วยกฎหมาย การก่อร่าง หรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อตกลง (รวมเรียกว่า (“ข้อพิพาท”) จะมีการบังคับว่าต้องยื่นเรื่องเพื่อผ่านกระบวนการพิจารณายุติความขัดแย้งในตอนต้นภายใต้กฎของการระงับข้อพิพาทโดยฉันมิตรแห่งหอการค้าระหว่างประเทศ (“กฎการไกล่เกลี่ย ICC”) หากข้อพิพาทดังกล่าวไม่อาจยุติลงได้ภายในหกสิบ (60) วันหลังจากวันส่งคำร้องให้มีการระงับข้อพิพาทโดยฉันมิตรที่ยื่นไว้ภายใต้กฎการไกล่เกลี่ย ICC ดังกล่าว ข้อพิพาทนั้นจะได้รับการยุติเป็นกรณีพิเศษและได้รับการแก้ไขในที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้กฎแห่งอนุญาโตตุลาการของหอการค้าระหว่างประเทศ (“กฎแห่งอนุญาโตตุลาการของ ICC”) โดยไม่ได้รวมข้อกำหนดของอนุญาโตตุลาการในกรณีฉุกเฉินของกฎของ ICC ไว้ จะมีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎของ ICC การดำเนินการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการจะกระทำที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยจะไม่มีการทำให้ท่านเสื่อมเสียสิทธิ์ใดๆ ที่ท่านภายใต้มาตราที่ 18 ของกฎหมาย Brussels I bis Regulation (OJ EU 2012 L351/1) และ/หรือมาตราที่ 6:236n ของประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ (Dutch Civil Code) ภาษาที่ใช้ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยและ/หรืออนุญาโตตุลาการจะใช้ภาษาอังกฤษ เว้นเสียแต่ว่าท่านไม่พูดภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้ภาษาที่ใช้ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยและ/หรืออนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาแม่ของท่าน การคงอยู่และเนื้อหาของการดำเนินการไกล่เกลี่ยและการปฏิบัติการของอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งเอกสารและสรุปย่อที่ส่งมาจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การโต้ตอบทางจดหมายจากและถึง ICC การโต้ตอบทางจดหมายจากคนกลาง และการโต้ตอบทางจดหมาย คำสั่งและคำตัดสินที่ออกให้โดยอนุญาโตตุลาการแต่เพียงผู้เดียว จะยังคงเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเว้นแต่: (1) จำเป็นจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลที่สามอย่างสมเหตุสมผลในบริบทของการดำเนินการไกล่เกลี่ยหรือการปฏิบัติการของอนุญาโตตุลาการ และ (2) บุคคลที่สามตกลงอย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะมีผลผูกพันตามภาระผูกพันในการเก็บรักษาความลับตามที่ระบุไว้ในที่นี้

7. ข้อกำหนดอื่นๆ

การเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์

ควรส่งเรื่องการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ให้แก่ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ Wait For Me กรุณาเยี่ยมชมเว็บเพจของ Wait For Me ได้ที่ Term & Condition: http://www.waitformeofficial.com/?open=terms-and-conditions สำหรับที่อยู่ที่กำหนดและข้อมูลเพิ่มเติม

การบอกกล่าว

Wait For Me อาจแจ้งให้ทราบด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ประกาศทั่วไปในบริการ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลของท่านในบัญชีของท่าน หรือการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ของท่านตามที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน ท่านอาจแจ้งให้ Wait For Me รับทราบอย่างเป็นลักษณ์อักษรโดยเขียนส่งมาที่ที่อยู่ของ Wait For Me ที่ support@waitformeofficial.com

บททั่วไป

ท่านจะไม่มอบหรือส่งเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนโดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก Wait For Me ท่านอนุมัติให้ Wait For Me มอบหรือส่งเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน รวมทั้งอนุมัติให้: 
บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา 
ผู้ควบรวมกิจการ ธุรกิจหรือสินทรัพย์ของ Wait For Me หรือ 
ผู้สืบต่อจากการรวมบริษัท จะไม่มีความสัมพันธ์ของการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือหน่วยงานกับท่าน Wait For Me หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามเกี่ยวเนื่องกับท่าน อันเป็นผลมาจากสัญญาระหว่างท่านกับ Wait For Me หรือการใช้บริการ

หากข้อกำหนดของข้อตกลงนี้มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ในบางส่วนหรือทั้งหมดภายใต้กฎหมายใดๆ บทบัญญัติดังกล่าวหรือส่วนหนึ่งส่วนนั้นจะถือว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ แต่ความถูกต้องตามกฎหมาย ความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อตกลงในส่วนที่เหลือนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องเปลี่ยนข้อกำหนดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ถูกต้องและใช้บังคับได้และที่มีผลกระทบที่คล้ายกันเช่นข้อกำหนดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ หรือส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้รับและจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้ตามขอบเขตเท่าที่เป็นไปได้มากที่สุด ข้อกำหนดนี้ประกอบด้วยข้อตกลงหมดทั้งฉบับและความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของตน และเปลี่ยนและแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าที่ทั้งหมด หรือที่ปัจจุบัน หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ในข้อตกลงนี้ คำว่า "รวมถึง" และ "รวมทั้ง" หมายถึง "รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"

____________________________________________________________________

WAIT FOR ME PRIVACY STATEMENT
(Effective Date: March 23th 2017)

Wait For Me collects information about you when you use our mobile applications, websites, and other online products and services (collectively, the “Services”) and through other interactions and communications you have with us. If you reside in the United States, the Services are provided by Wait For Me, and this Privacy Statement applies to information collected and used by Wait For Me. If you reside outside of the United States, the Services are provided by Wait For Me., and this Privacy Statement applies to information collected and used by Wait For Me
Scope and Application

This Privacy Statement (“Statement") applies to persons anywhere in the world who use our apps or Services to request transportation, delivery, or other on-demand services (“Users”). This Statement does not apply to information we collect from or about drivers, couriers, partner transportation companies, or any other persons who use the Wait For Me platform under license (collectively “Drivers”). If you interact with the Services as both a User and a Driver, the respective privacy statements apply to your different interactions.

Collection of Information

Information You Provide to Us
We collect information you provide directly to us, such as when you create or modify your account, request on-demand services, contact customer support, or otherwise communicate with us. This information may include: name, email, phone number, postal address, profile picture, payment method, items requested (for delivery services), delivery notes, and other information you choose to provide.

Information We Collect Through Your Use of Our Services
When you use our Services, we collect information about you in the following general categories:

Location Information: When you use the Services for transportation or delivery, we collect precise location data about the trip from the Wait For Me app used by the Driver. If you permit the Wait For Me app to access location services through the permission system used by your mobile operating system (“platform”), we may also collect the precise location of your device when the app is running in the foreground or background. We may also derive your approximate location from your IP address.

Contacts Information: If you permit the Wait For Me app to access the address book on your device through the permission system used by your mobile platform, we may access and store names and contact information from your address book to facilitate social interactions through our Services and for other purposes described in this Statement or at the time of consent or collection.

Transaction Information: We collect transaction details related to your use of our Services, including the type of service requested, date and time the service was provided, amount charged, distance traveled, and other related transaction details. Additionally, if someone uses your promo code, we may associate your name with that person.

Usage and Preference Information: We collect information about how you and site visitors interact with our Services, preferences expressed, and settings chosen. In some cases we do this through the use of cookies, pixel tags, and similar technologies that create and maintain unique identifiers. To learn more about these technologies, please see our Cookie Statement.

Device Information: We may collect information about your mobile device, including, for example, the hardware model, operating system and version, software and file names and verions, preferred language, unique device identifier, advertising identifiers, serial number, device motion information, and mobile network information.

Call and SMS Data : Our Services facilitate communications between Users and Drivers. In connection with facilitating this service, we receive call data, including the date and time of the call or SMS message, the parties’ phone numbers, and the content of the SMS message.

Log Information: When you interact with the Services, we collect server logs, which may include information like device IP address, access dates and times, app features or pages viewed, app crashes and other system activity, type of browser, and the third-party site or service you were using before interacting with our Services.

Important Information About Platform Permissions
Most mobile platforms (iOS, Android, etc.) have defined certain types of device data that apps cannot access without your consent. And these platforms have different permission systems for obtaining your consent. The iOS platform will alert you the first time the Wait For Me app wants permission to access certain types of data and will let you consent (or not consent) to that request. Android devices will notify you of the permissions that the Wait For Me app seeks before you first use the app, and your use of the app constitutes your consent. To learn about the platform-level permissions that the app seeks, please visit our new iOS Permissions page and Android Permissions page. Sometimes these permissions require more explanation than the platforms themselves provide, and the permissions we request will change over time, so we’ve created these pages to serve as authoritative and up-to-date resources for our users.

Information We Collect From Other Sources
We may also receive information from other sources and combine that with information we collect through our Services. For example:

If you choose to link, create, or log in to your Wait For Me account with a payment provider (e.g., Google Wallet) or social media service (e.g., Facebook), or if you engage with a separate app or website that uses our API (or whose API we use), we may receive information about you or your connections from that site or app.

If your employer uses one of our enterprise solutions, such as Wait For Me for Business, we may receive information about you from your employer.

When you request on demand services, our Drivers may provide us with a User rating after providing services to you.

If you also interact with our Services in another capacity, for instance as a Driver or user of other apps we provide, we may combine or associate that information with information we have collected from you in your capacity as a User or rider.

Use of Information
We may use the information we collect about you to:

Provide, maintain, and improve our Services, including, for example, to facilitate payments, send receipts, provide products and services you request (and send related information), develop new features, provide customer support to Users and Drivers, develop safety features, authenticate users, and send product updates and administrative messages;

Perform internal operations, including, for example, to prevent fraud and abuse of our Services; to troubleshoot software bugs and operational problems; to conduct data analysis, testing, and research; and to monitor and analyse usage and activity trends;

Send or facilitate communications (i) between you and a Driver, such as estimated times of arrival (ETAs), or (ii) between you and a contact of yours at your direction in connection with your use of certain features, such as referrals, invites, split fare requests, or ETA sharing;

Send you communications we think will be of interest to you, including information about products, services, promotions, news, and events of Wait For Me and other companies, where permissible and according to local applicable laws; and to process contest, sweepstake, or other promotion entries and fulfill any related awards;

Personalize and improve the Services, including to provide or recommend features, content, social connections, referrals, and advertisements.

We may transfer the information described in this Statement to, and process and store it in, the United States and other countries, some of which may have less protective data protection laws than the region in which you reside. Where this is the case, we will take appropriate measures to protect your personal information in accordance with this Statement.

Sharing of Information
We may share the information we collect about you as described in this Statement or as described at the time of collection or sharing, including as follows:

Through Our Services
We may share your information:

With Drivers to enable them to provide the Services you request. For example, we share your name, photo (if you provide one), average User rating given by Drivers, and pickup and/or drop-off locations with Drivers;

With other riders if you use a ride-sharing service like Wait For Me ; and with other people, as directed by you, such as when you want to share your estimated time of arrival or split a fare with a friend;

With third parties to provide you a service you requested through a partnership or promotional offering made by a third party or us;

With the general public if you submit content in a public forum, such as blog comments, social media posts, or other features of our Services that are viewable by the general public;

With third parties with whom you choose to let us share information, for example other apps or websites that integrate with our API or Services, or those with an API or Service with which we integrate; and

With your employer (or similar entity) and any necessary third parties engaged by us or your employer (e.g., an expense management service provider), if you participate in any of our enterprise solutions such as Wait For Me for Business.

Other Important Sharing

We may share your information:

With Wait For Me subsidiaries and affiliated entities that provide services or conduct data processing on our behalf, or for data centralization and / or logistics purposes;

With vendors, consultants, marketing partners, and other service providers who need access to such information to carry out work on our behalf;

In response to a request for information by a competent authority if we believe disclosure is in accordance with, or is otherwise required by, any applicable law, regulation, or legal process;

With law enforcement officials, government authorities, or other third parties if we believe your actions are inconsistent with our User agreements, Terms of Service, or policies, or to protect the rights, property, or safety of Wait For Me or others;

In connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing, or acquisition of all or a portion of our business by or into another company;

If we otherwise notify you and you consent to the sharing; and

In an aggregated and/or anonymized form which cannot reasonably be used to identify you.

Social Sharing Features
The Services may integrate with social sharing features and other related tools which let you share actions you take on our Services with other apps, sites, or media, and vice versa. Your use of such features enables the sharing of information with your friends or the public, depending on the settings you establish with the social sharing service. Please refer to the privacy policies of those social sharing services for more information about how they handle the data you provide to or share through them.

Analytics and Advertising Services Provided by Others
We may allow others to provide audience measurement and analytics services for us, to serve advertisements on our behalf across the Internet, and to track and report on the performance of those advertisements. These entities may use cookies, web beacons, SDKs, and other technologies to identify your device when you visit our site and use our Services, as well as when you visit other online sites and services. For more information about these technologies and service providers, please refer to our Cookie Statement.

Your Choices

Account Information
You may correct your account information at any time by logging into your online or in-app account. If you wish to cancel your account, please email us at support@waitformeofficial.com. Please note that in some cases we may retain certain information about you as required by law, or for legitimate business purposes to the extent permitted by law. For instance, if you have a standing credit or debt on your account, or if we believe you have committed fraud or violated our Terms, we may seek to resolve the issue before deleting your information.

Access Rights
Wait For Me will comply with individual’s requests regarding access, correction, and/or deletion of the personal data it stores in accordance with applicable law.

Location Information
We request permission for our app’s collection of precise location from your device per the permission system used by your mobile operating system. If you initially permit the collection of this information, you can later disable it by changing the location settings on your mobile device. However, this will limit your ability to use certain features of our Services. Additionally, disabling our app’s collection of precise location from your device will not limit our ability to collect your trip location information from a Driver's device nor our ability to derive approximate location from your IP address.

Contact Information
We may also seek permission for our app’s collection and syncing of contact information from your device per the permission system used by your mobile operating system. If you initially permit the collection of this information, iOS users can later disable it by changing the contacts settings on your mobile device. The Android platform does not provide such a setting.

Promotional Communications
You may opt out of receiving promotional messages from us by following the instructions in those messages. If you opt out, we may still send you non-promotional communications, such as those about your account, about Services you have requested, or our ongoing business relations.

Your California Privacy Rights
California law permits residents of California to request certain details about how their information is shared with third parties for direct marketing purposes. Wait For Me does not share your personally identifiable information with third parties for the third parties’ direct marketing purposes unless you provide us with consent to do so.

Cookies and Advertising
Please refer to our Cookie Statement for more information about your choices around cookies and related technologies.

Changes to the Statement
We may change this Statement from time to time. If we make significant changes in the way we treat your personal information, or to the Statement, we will provide you notice through the Services or by some other means, such as email. Your continued use of the Services after such notice constitutes your consent to the changes. We encourage you to periodically review the Statement for the latest information on our privacy practices.

Contact Us
If you have any questions about this Privacy Statement, please contact us at support@waitformeofficial.com